کالاهای اساسی


wheat
sugar
barley

روغن نباتی خام


sunflower oil
soy oil
colza oil
palm oil

دانه های روغنی


Soy oil seen
corn

محصولات دامی


wheat
hay
Barley

تـمـاس بـا مـا


آدرس:

تهران - خیابان پاسداران - تقاطع شهید لواسانی (فرمانیه) - برج آسمان - طبقه سوم مجاور

تلفن

02126100425
02126100426

فکس

02126100429

ایمیل

info@akalco.com